Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Chalmers 2019-2050

Namn: Campusplan Chalmers 2019-2050

Syfte: Campusplanens syfte är att skapa en gemensam målbild för utvecklingen av Chalmers campus de kommande åren (sikte 2035), med en utblick ännu längre in i framtiden (2050). Planen ska vara ett verktyg som underlättar kommunikation, diskussion och beslut kring utvecklingen av den fysiska miljön på Chalmers campus, liksom för att understödja drift- och förvaltningsfrågor.

Vision: Chalmers campus - Människor och möten för en hållbar framtid

Upprättad år: 2019

Beställare: Chalmers tekniska högskola, Chalmersfastigheter AB och Akademiska Hus AB

Kontaktperson: Sofie Bårdén, strategisk fastighetsutvecklare, Akademiska Hus 

Konsult: Inobi och Probility

Omfattning: Planen omfattar 66 sidor och fokuserar på den fysiska miljön på Chalmers båda campusområden i Johanneberg respektive på Lindholmen i Göteborg. Även Onsala rymdobservatorium inkluderas i planen.