Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Högskolan i Borås 2025

 

Namn: Campus 2025, Visionsplan för campusområdet i Borås

Syfte: Att peka ut färdriktningen för utveckling av Högskolans fysiska miljö och att skapa grund för framtida utbyggnad inom universitetsområdet. Planen ska bidra till att samla olika aktörer och intressenter kring en gemensam helhetsbild.

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Beslutsfattare hos myndigheter / Allmänhet

Upprättad år: 2014

Beställare: Akademiska Hus region Väst, Högskolan i Borås

Kontaktperson: Birgitta van Dalen

Konsult: White arkitekter, form och textbearbetning genom Mecka reklambyrå AB

Upplägg: Upplägget är ett dokument som ska kunna användas som vägledning för fysisk utveckling, men också för förankring och information kring de framtida planerna. Planen är därför framtagen genom bred förankring och kommunikation och särskild ansträngning har lagts på att få fram ett lättläst och lustfyllt dokument som också är konkret och utbyggnadsinriktat.

Omfattning: Planen omfattar 30 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av högskoleområdet, samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter. I en genomförandeplan förtecknas ingående delprojekt i närtid och i ett längre tidsperspektiv.