Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Karlstads universitet 2030

Namn: Campusplan Karlstads universitet 2030

Syfte: Att skapa ett forum för att behandla långsiktiga och komplexa frågor och skapa en samsyn kring campus långsiktiga fysiska utveckling. Visionsarbetet är ett sätt att skapa en tydlig bild av en önskvärd framtid och förmedla denna till alla som verkar på campus och i den omgivande staden.

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Beslutsfattare hos myndigheter / Allmänhet

Upprättad år: 2016

Beställare: Akademiska Hus region Väst, Karlstads universitet

Kontaktperson: Birgitta van Dalen

Konsult: Inobi Analys och Arkitektur

Upplägg: Upplägget är ett dokument som ska kunna användas som vägledning för fysisk utveckling, men också för förankring och information kring de framtida planerna.

Omfattning: Planen omfattar 42 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdena, samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter.