Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan KTH Campus

Namn: KTH Campusplan 2018-2023
Fem stadsintegrerade campus – ledande för en hållbar framtid

Syfte: Campusplanen 2018-2023 är främst ett strate­giskt planeringsverktyg som anger den framtida inrikt­ningen för KTH:s campus. Planen är utformad med både ett kortsiktigt och ett långsiktigt tidsperspektiv. Det kort­siktiga täcker den aktuella planeringsperioden fram till 2023. Här är campusplanen mer praktisk och innehåller förslag till konkreta projekt. Den långsiktiga planerings­horisonten är inte lika definierad i tid, men det skulle kun­na handla om ett tidsperspektiv på runt 25-30 år. I detta avseende blir planen mer visionär.

Campusplanen är också ett viktigt verktyg för kommuni­kation och förankring. Den öppnar för dialog med fastig­hetsägare, grannar, myndigheter, studenter och anställda genom att visualisera och konkretisera en möjlig framtida utveckling. Samtidigt förmedlar den en tydlig ambition och inriktning mot än mer attraktiva campus i framtiden.

Vision: Fem stadsintegrerade campus – ledande för en hållbar framtid

Upprättad år: 2018

Beställare: KTH och Akademiska Hus

Kontaktperson: Ingela O Wettermark, strategisk fastighetsutvecklare Akademiska Hus och Magnus Huss, marknadsområdesdirektör

Konsult: White Arkitekter

Omfattning: Planen omfattar 44 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdet samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter.