Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Luleå tekniska universitet

 

Campusplan Luleå tekniska universitet

Namn: Campusplan Luleå tekniska universitet

Syfte: Syftet är att skapa en samsyn kring campus långsiktiga fysiska utveckling, en tydlig bild av en önskvärd framtid och förmedla denna till alla som verkar på campus och i den omgivande staden.

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Beslutsfattare hos myndigheter / Allmänhet / Övriga

Upprättad år: 2012

Beställare: Akademiska Hus Norr, Luleå Tekniska universitet

Kontaktperson: Peter Bohman

Konsult: Tirsén & Aili

Upplägg: Upplägget är en heltäckande plan från visioner om campus övergripande utveckling till redovisning av aktuella projekt. Planen är framtagen genom workshops med bred förankring hos såväl Luleå kommun, som grannar och representanter från universitetet inklusive studentmedverkan. Ett lokalt arkitektkontor har använts för att producera planer och bilder, texten är till stor del skriven av Akademiska Hus. Campusplanen är formgiven utifrån Akademiska Hus grafiska profil.

Omfattning: Campusplanen omfattar drygt 30 sidor och byggs upp kring sex viktiga strategier. Den behandlar utvecklingen för olika delområden och sträcker sig även utanför själva campus, bl a omfattas Aurorum Science Park. Utvecklingen för campus Luleå är belyst ur ett brett hållbarhetsperspektiv och ger en helhetsbild utifrån visionen om campus fysiska utveckling fram till 2025.

Projektplanen - med enkla beskrivningar av vad man vill göra - ger en överskådlig och snabb bild och finns som lös bilaga till campusplanen.