Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Malmö universitet 2040

Namn: Campusplan Malmö universitet 2040

Syfte: Campusplanen är ett strategiskt planeringsdokument som syftar till att utveckla lärosätets fysiska miljö. Genom att en campusplan tas fram kan värde och utveckling tillföras Malmö universitet men också andra nyckelaktörer som fastighetsägare och Malmö stad.

Campusplanen för Malmö universitet är en framtidsvision och ett samlande planeringsredskap för universitetets fysiska utveckling. Campusplanen har tagits fram i dialog med de som verkar i universitetsmiljön, som studenter och medarbetare, men också tillsammans med andra intressenter som är delaktiga i campusmiljöns utveckling, som kommun och näringsliv. Campusplanens mål är att skapa attraktiva campusområden för hela människan – miljöer med hög kvalitet för undervisning och forskning och som erbjuder tillgång till exempelvis service, kultur och idrott.

Campusplanen utgår från Malmö universitets långsiktiga verksamhetsmål och har sikte på ett campus som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Upprättad år: 2019

Beställare: Malmö universitet i samverkan med och Akademiska Hus och Malmö Stad

Konsult: FOJAB

Omfattning: Planen omfattar 40 sidor och presenterar tre möjliga utvecklingsscenarier för universitetet i staden.