Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Örebro universitet 2015

Namn: Campusplan Örebro universitet 2015 – Tre campus som stödjer, utvecklar och berikar

Syfte: Att peka ut färdriktningen för utveckling av universitetets fysiska miljö och att skapa grund för framtida utbyggnad inom de tre universitetsområdena. Planen ska bidra till att samla olika aktörer och intressenter kring en gemensam helhetsbild.

Upprättad år: 2015

Beställare: Akademiska Hus, Örebro universitet

Kontaktperson: Magnus Huss, marknadsområdesdirektör

Konsult: White Arkitekter

Upplägg: Upplägget är ett dokument som ska kunna användas som vägledning för fysisk utveckling, men också för förankring och information kring de framtida planerna.

Omfattning: Planen omfattar 72 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdena, samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter.