Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan Vision Alnarp

Campusplan Vision Alnarp

Namn: Campusplan Vision Alnarp

Syfte: Syftet är att utifrån ett helhetsperspektiv skapa riktlinjer för framtida nyttjande av Alnarp och dess fastigheter. Syftet är också att behålla och stärka Alnarps konkurrensförmåga och att genom en gemensam visionsbild få olika parter att agera gemensamt.

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Beslutsfattare hos myndigheter / Allmänhet

Upprättad år: 2012

Beställare: Akademiska Hus, SLU

Konsult: Agneta Ljungberg arkitekteer

Upplägg: Planen utgör en bred beskrivning av Alnarp. På så sätt bidrar den som grund för måldiskussioner avseende Alnarps utveckling.Materialet har utvecklats under lång tid, bl a i samband med Lomma kommuns arbete med planprogram för området. Den slutliga planen är framtagen av en arbetsgrupp med representanter för Akademiska Hus och SLU och med hjälp av en konsult. Planen är lättillgängligt skriven och innehåller ett stort antal kartor och bilder.

Omfattning: Planen omfattar knappt 70 sidor och fokuserar på utvecklingsmöjligheterna för Alnarp, som ligger lite som ett eget reservat, mitt i det dynamiska sydvästra Skåne. Utvecklingen av området gäller såväl SLU specifikt, som möjligheterna att få in andra funktioner, t ex bostäder och privat näringsliv. Planen redovisar områdets olika delar med sina projekt, men behandlar också hållbarhetsaspekter - ekologiska, sociala och ekonomiska - ur ett bredare perspektiv.