Till navigation Till innehåll (s)

Kristineberg marina forskningsstation

Namn: Kristineberg marina forskningsstation, Platsstudie April 2020

Syfte: Göteborgs universitet önskar utveckla verksamheten vid Kristineberg marina forskningsstation vilket ställer krav på och har konsekvenser för den fysiska miljön på platsen. För att utreda önskemålen och behoven samt möjligheterna för att utveckla den fysiska miljön tecknade Göteborgs universitet och Akademiska Hus ett samverkansavtal, den 18 december 2019, för att gemensamt arbeta fram en platsstudie för Kristineberg marina forskningsstation.

Vision: En nationell och internationell arena för marin forskning, utbildning och innovation. en unik mötesplats för samverkan och kunskapsspridning kring hållbar utveckling

Upprättad år: 2020

Kontaktperson: Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare Akademiska Hus