Till navigation Till innehåll (s)

Lunds universitets campusplan

Lunds universitets campusplan

Namn: Lunds universitets campusplan

Syfte: Att staka ut färdriktningen för utvecklingen av Lunds universitets fysiska miljö i Lund och att skapa grund för framtida utbyggnad inom universitetsområdet. Planen ska bidra till att samla olika aktörer och intressenter kring en gemensam helhetsbild.

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Beslutsfattare hos myndigheter / Allmänhet

Upprättad år: 2012

Beställare: Akademiska Hus, Lunds universitet

Konsult: Juul Frost arkitekter, White arkitekter, Sydväst arkitektur och landskap, textbearbetning genom Bianca Heymowska

Upplägg: Upplägget är ett dokument, som ska kunna användas som vägledning för fysisk utveckling, men också för förankring och information kring de framtida planerna. Planen är därför framtagen genom bred förankring och kommunikation och särskild ansträngning har lagts på att få fram ett lättläst och lustfyllt dokument som också är konkret och utbyggnadsinriktat.

Omfattning: Planen omfattar drygt 100 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdet. Eftersom universitetet upptar en stor del av Lunds innerstad omfattar planen även stadsutvecklingsaspekter för berörda delar av Lund. Planen redovisar områdets olika delar med sina projekt, ett avsnitt om hållbar miljö, social och ekologisk, samt ett snabbläsningskapitel.