Till navigation Till innehåll (s)

Utvecklingsplan Näckrosen 2018-2040

Namn: Utvecklingsplan Näckrosen 2018-2040

Syfte: Att skapa ett forum för att behandla långsiktiga och komplexa frågor och skapa en samsyn kring campus långsiktiga fysiska utveckling. Visionsarbetet är ett sätt att skapa en tydlig bild av en önskvärd framtid och förmedla denna till alla som verkar på campus och i den omgivande staden.

Näckrosenområdet går från sluten baksida till att med sikte på 2040 vara en stadsintegrerad park för humaniora, konst och kultur - en miljö unik i Norden. Nya målpunkter, ändamålsenliga lokaler och en bättre integrering i stadens gatunät gör området uppskattat och välanvänt av många olika människor och grupper. En plats för samverkan, såväl inom universitetet som med den omgivande staden.

Upprättad år: 2018

Beställare: Göteborgs universitet och Akademiska Hus

Kontaktperson: Pontus Isaksson, fastighetschef Akademiska Hus

Konsult: Inobi

Omfattning: Planen omfattar 52 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdet samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter.