Till navigation Till innehåll (s)

Vision för Campus Ultuna

 Vision för Campus Ultuna, juni 2008

Namn: Vision för Campus Ultuna, juni 2008

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Beslutsfattare hos myndigheterSyfte: Visionsdokument för Campus Ulltuna med landskapsarkitektoniskt fokus.

Upprättad år: 2008

Beställare: Akademiska Hus

Kontaktperson: Peter Bohman

Konsult: Sweco

Upplägg: Rapporten avser att ge underlag för SLU:s totala utvecklingsplan/lokalförsörjningsplan och för den fortsatta planeringen av Campus Ultuna.Den är framarbetad på uppdrag av SLU:s ledning av en Visionsgrupp för Ultuna campus. I gruppen har ingått företrädare för Akademiska Hus, SLU och Ultuna Studentkår.

Omfattning: SLU Ultuna kommer under närmaste åren genomgå ett tillbyggnads- och nybyggnadsprogram som är det mest omfattande sedan universitetets senaste stora utbyggnad på 1970-talet. I tre stora projekt är planläggningen redan igång: det så kallade VH-projektet, som omfattar veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt djursjukhus; ett nytt Biocentrum och det så kallade MVM-huset med inriktning på mark, vatten och miljö.

De stora förändringar som SLU Ultuna kommer att genomgå erbjuder möjligheter för ett nytt, samlat campus att växa fram. Samtidigt finns många beständiga kvaliteter i det befintliga Ultuna att ta vara på och förädla. Det är denna balans mellan gammalt och nytt som föreliggande samrådsdokument försöker finna. Ledord i arbetet har varit att åstadkomma ett tätare, mer levande campus med möjligheter till samverkan och dialog över ämnesgränserna. Samtidigt ska nyckelbegrepp vilka utgör SLU:s ämnesmässiga själ, som ekologisk medvetenhet, långsiktig uthållighet och klokt resursutnyttjande, vara tydligt avläsbara i det kommande campus.