Till navigation Till innehåll (s)

Learning Lab - testmiljöer för lärande

I nära samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet utgör våra fastigheter testbäddar för innovation, forskning och utveckling om framtidens lärandemiljöer.

I testbäddarna utforskas hur rummets flexibla utformning och teknik stödjer olika sorters lärandesituationer. De tre miljöerna har olika inriktningar och finns i Göteborg, Umeå och Örebro. Tillsammans utgör de ett nätverk för kunskapsutbyte.

Tre testbäddar för innovation, forskning och utveckling

Learning Lab Örebro är en pedagogisk testmiljö vid Örebro universitet där studenter och lärare tillsammans designar sin lärmiljö. Learning Lab är placerat i den så kallade pedagogiska flygeln i Långhuset på campus – och består av 300 m2 nya pedagogiska miljöer. I miljöerna finns också ett VR-center med syftet att undersöka hur VR (virtual reality) kan stödja undervisning och praktiska moment i utbildningar.

Learning Lab Umeå är en hybrid lärmiljö vid Umeå universitet där hybriditet utforskas i nära samverkan mellan pedagoger, studenter och forskare. Det är en testbädd för synkron hybridundervisning där studenter deltar på plats och on-line med likvärdiga förutsättningar. Lokalen är utformad för att utveckla och testa hybrida lösningar för samarbeten inom studentgrupper, till exempel grupparbeten, redovisningar, workshoppar och seminarier 

Learning Lab i Göteborg är skapat i nära samverkan med pedagoger och forskare inom lärandeområdet och består av två rum, Studion och Flexroom. Studion är en teknikstark miljö och 180 m2 stor – här är i princip allt möjligt. Flexroom är en aktiv lärandemiljö med flexibel teknik och möblering för att öka möjligheter till interaktion mellan studenter och lärare.

Learning Lab i Göteborg ligger i byggnaden A Working Lab vid Chalmers campus Johanneberg och stod färdigt först av de tre testbäddarna men pandemin pausade uppstarten. Under våren 2023 startar testbädden.

Projekt till år 2025

Miljöerna utvecklas i nära samverkan med syftet att lära mer om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärandemiljöer.

Testperioden för de tre testbäddarna pågår fram till år 2025.

 

Se filmen om Learning Lab: