Attraktivt campus

Läs nedan om våra olika projekt för attraktivt campus.

Cykeltak och cykelgarage

Ett mål inom Örebro Campus Lab är att inventera campus gröna miljöer och stärka dessa, något som blivit extra relevant i och med rådande pandemi. Detta delprojekt syftar till att ta fram och sätta upp cykeltak/cykelgarage som ska göra det enklare att ta cykel till och från universitet.

Ambitionen är att ta fram två till tre olika varianter på cykelställ/cykelhus, från enklare cykelställ med tak, till cykelhus med laddnings- och betalningsmöjligheter och eventuellt en variant däremellan. Målsättningen är att utreda vilken typ av cykelställ som efterfrågas och nyttjas mest, för att därefter bygga vidare på en lösning som är skalbar att ta vidare för samtliga campus inom Akademiska Hus.

Testhall - Labbet

Testhall - Labbet är en experimentverkstad för innovation, entreprenörskap och samverkan.

Genom byggnaden Labbet är Örebro Campus Lab är en viktig del i uppbyggnaden av ORU Innovation Arena. Syftet med Labbet är att vara en testbädd där man på ett flexibelt sätt kan prova sina idéer på ett handgripligt sätt i en experimentverkstad. Liksom hela ORU Innovation Arena är det tänkt som en mötesplats för innovation, entreprenörskap och samverkan mellan studenter, forskare och samhälle.

ORU Innovation Arena - mötesrum och arbetsplatser (Örebro universitets webbplats)

AR-applikation till Wall of Inspiration

Oktober 2019 invigde Örebro universitet jubileumsutställningen Wall of Inspiration. Utställningen är en del i Akademiska Hus och Örebro universitets samverkansprojekt Örebro Campus Lab som drog igång 2018. Besökaren kan med hjälp av appen ”ORU AR” och AR-teknik se och höra 20 alumner samt Akademiska Hus fastighetschef berätta om sina karriärer och om sin tid på universitetet.

AR-projektet Wall of Inspiration invigt på Örebro universitet (2019-10-09)