Effektivt campus

Läs mer om våra olika projekt för effektivt campus här nedan.

Utrullning av sensorer

Universitetsområdet i Örebro har utrustats med över 4000 sensorer som bland annat mäter ljus, temperatur, luftfuktighet och rörelse.

Syftet med sensorerna är att använda lokalerna på ett mer hållbart och effektivt sätt samtidigt som inomhusmiljö och energianvändning förbättras.

Akademiska Hus och Örebro universitet tar därmed ytterligare ett steg för att förverkliga den gemensamma målbilden: att göra universitetet till landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte.

Sensorer ska göra Campus Örebro ännu smartare (2020-10-01)

Hållbar lokalanvändning

Ett samverkansprojekt som syftar till att ta fram och förankra vision och mål av vad hållbar lokalanvändning innebär för Örebro universitet och Akademiska Hus.

Projektet avser omsätta vision och mål i en långsiktig strategi för utvecklingen av Örebro universitets lokaler.

Testbädd för digital tvilling

Sommaren 2019 skannades hela Campus Örebro vilket skapade Sveriges första virtuella campus - en så kallad digital tvilling.

Tvillingen fungerar idag som en testbädd för olika användningsområden såsom hur drift och förvaltning kan optimeras, verktyg för ytoptimering och visualisering av data och bidrar även till aktuella forskningsprojekt på Örebro universitet.

Örebro får Sveriges första virtuella campus (2019-06-19)