Hållbart campus

Läs mer om våra olika projekt för hållbart campus nedan.

Solceller

 

Projekt med sikte på att verka för ett CO2-neutralt campus.

Nästan 2 000 kvadratmeter med solpaneler som producerar över 400 000 kilowattimmar om året är i drift på Örebro universitetet. Satsningen är ett led i Akademiska Hus arbete för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck, men utgör också en viktig pusselbit i det gemensamma samarbetet mellan fastighetsägaren och lärosätet - Örebro Campus Lab.

Solceller klara vid Örebro universitet (2019-09-23)

Utemiljöer

 

Ett mål inom Örebro Campus Lab är att inventera campus gröna miljöer och stärka dessa, något som blivit extra relevant i och med covid-19-pandemin.

Pågående delprojekt inom detta område är därför:

- Framtagning av cykeltak/cykelgarage som ska göra det enklare att ta cykel till och från universitet

- Utformning av promenadstråk som ska uppmuntra till att ta möten utomhus enligt ”walk-and-talk” principen

- Initiativ för att stärka den biologiska mångfalden på campus

CityLab certifiering

 

Genom ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Örebro universitet, Örebrobostäder och Örebroporten registrerades Campus Örebro för certifiering enligt Citylab april 2020.
Området ska därmed bli det första befintliga campus i landet som uppnår den ambitiösa hållbarhetscertifieringen och de hårda krav som det innebär.

Först ut av Sveriges befintliga campusområden – Campus Örebro ska certifieras enligt Citylab (2020-04-02)