Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska stråket, Campus Solna

Ett stråk som binder samman mötesplatser, aktivitet och utomhusstudier.

När campusområdet utformades var det med tanken hus i park på höjder mellan tallar och öppna parkrum. Som en följd av den ursprungliga tanken och arkitekturen kan campus upplevas svårorienterat. I området pågår en expansiv utveckling av sjukhusområdet och den framväxande hagastaden.

Orienterbarhet, nya mötesplatser och en tydligare karaktär

Staden kryper sig närmare, fler människor rör sig på området och nya företag har tillkommit vilket bidrar till ett mer komplext campus med fler olika typer av besökare och fler förstagångsbesökare.

Utifrån behoven att förbättra orienterbarheten och samtidigt knyta ihop befintliga och nya mötesplatser utformades planen för Akademiska Stråket.

Akademiska stråket utgör den centrala kopplingen genom campusområdet, Genom sin utformning bidrar det till förtydligade rumssamband, förbättrade rörelsemönster, nya mötesplatser och en tydligare karaktär. Till, från och inom campus är gång-, cykel- och kollektivtrafik det självklara och enkla sättet att förflytta sig. Akademiska stråket utgör en viktig förbindelse för transporteringen genom campusområdet

En sammanlänkande mur och inbjudande platser för mat och möten

En mur sammanlänkar området och erbjuder gott om sittplatser. Landskapet har läkts ihop genom att ställa om parkeringsplatser till parkyta. Området har fått fler träd, buskar, växter och en medicinalträdgård. Topografin accentueras med gradänger och mellan dem finns planare ytor i grus som möbleras med generösa sittmöbler.

För att främja aktivitet och rörelse finns planer för volleyboll och boule. På området finns även gott om cykelparkeringar.

 

Är du också nyfiken på hur utomhusmiljöerna på ditt campus skulle kunna utvecklas?

Akademiska Hus vill gärna göra fler samverkansprojekt och utveckla våra campusmiljöer tillsammans med våra kunder. Vill du veta mer eller är nyfiken på hur vi kan utveckla ditt campus, k
ontakta din lokala fastighetschef på Akademiska Hus. 

case-akademiska-straket-puff-miljo.jpg

“Inbjudande gräsytor, bänkar med laddningsmöjlighet​ och fler platser för mat och möten​ möjliggör att fler söker sig till stråket för att socialisera, äta utomhuslunch och träffas över en kopp kaffe.”