Till navigation Till innehåll (s)

Återbrukspark på Medicinareberget

Här får växter en andra chans - en återbrukspark i Göteborg.

Akademiska Hus tar till vara växter för Göteborgs universitet och ger dem fortsatt liv i en parkmiljö på Medicinareberget. En satsning som minskar koldioxidutsläpp, stärker den biologiska mångfalden och ökar välmåendet för studenter och medarbetare på campus. 

Återbruk kan även inkludera utemiljön 

– När förberedelserna inför byggstart av Handelshögskolans nya byggnad började vintern 2020, skapades ett samverkansprojekt med Återbruk Väst, där man först tittade på vilka byggmaterial som kunde återanvändas från de gamla lokalerna innan de revs. Sedan gick man vidare och tittade på utemiljön också, berättar Therese Persson, markförvaltare på Akademiska Hus och ansvarig för parken. 

Då fanns ingen ny permanent plats planerad för växterna, alternativet var att avverka. Men så kom man att tänka på den lilla parkytan på Medicinareberget, bara någon kilometer bort fågelvägen. Tänk om växterna skulle kunna få en tillfällig placering där? Från idé till flytt gick det fort. 

Växterna får flyttas runt där de behövs 

En del av växterna från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har flyttat vidare till bland annat Chalmers medan nya kommit till. Tanken är inte bara att kunna placera ut växterna vid nya byggprojekt, utan att även kunna använda dem vid underhållsprojekt, när det behövs fyllas på i befintliga miljöer. 

– I den privata trädgården är det ju inget ovanligt att man flyttar runt växter, men i det offentliga är det inte alls självklart, säger Therese Persson.

 

Är du också nyfiken på hur utomhusmiljöerna på ditt campus skulle kunna utvecklas?

Akademiska Hus vill gärna göra fler samverkansprojekt och utveckla våra campusmiljöer tillsammans med våra kunder. Vill du veta mer eller är nyfiken på hur vi kan utveckla ditt campus, k
ontakta din lokala fastighetschef på Akademiska Hus. 

Porträtt-Therese-akahus.jpg

"I den privata trädgården är det ju inget ovanligt att man flyttar runt växter, men i det offentliga är det inte alls självklart."