Till navigation Till innehåll (s)

Gröna ytor för biologisk mångfald, Uppsala Universitet

Bild på Blåsenhusomtrådet

När Akademiska Hus ville utveckla en av de gröna parkmiljöer som finns i centrala Uppsala vände vi oss till Uppsala universitet för att tillsammans skapa en plats på campus som både medarbetare och forskare kan få ännu mer användning för i vardagen. 

Blåsenhusområdet ligger mitt i centrala Uppsala, granne med Uppsala slott och Botaniska trädgården. Men fram till nyligen var denna gröna oas mest en stor gräsmatta med inslag av buskar och träd. 

- Som ett av Sveriges största fastighetsbolag och även en av Sveriges största markförvaltare så är ju naturligtvis utomhusmiljöerna av största vikt för oss. I just det här fallet har vi lagt lite extra fokus på den biologiska mångfalden i området, säger Pia Aronson Fors, marknadskoordinator på Akademiska Hus. 

Tillsammans med forskare vid Uppsala universitet har vi tagit fram ett antal åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Vi har byggt fågelholkar, igelkottsbon, faunadepåer och planterat buskar med ätbara bär. En del av Blåsenhusområdet har blivit en ängsmark med klippta stigar, för framkomlighet. En annan del av satsningen har varit kommunikationsinsatser i form av skyltning och kartor som uppmärksammar åtgärderna. 
 

Samarbetet var nyckeln till framgång 

Projektet initierades av ett samarbetsavtal mellan Akademiska Hus och Uppsala universitet. Avtalet skrevs för att få till ett fördjupat samarbete med avsikt att utveckla Uppsala universitets fysiska miljö för utbildning, forskning och samverkan. I det hållbara samverkansavtalet ingår flera delar så som energi, hållbar mobilitet och “Skönare grönare campus”. 

- Personligen tycker jag det roligaste har varit att jobba tillsammans. Vi har kunnat använda den kompetens som finns på universitetet och fått tips på enkla saker att göra. Tillsammans med markförvaltaren Akademiska Hus har vi kunnat lägga ihop våra kompetenser och kunnat göra mycket i detta området, säger Karolina Kjellberg, miljöchef på Uppsala universitet. 

Är du också nyfiken på hur utomhusmiljöerna på ditt campus skulle kunna utvecklas?

Akademiska Hus vill gärna göra fler samverkansprojekt och utveckla våra campusmiljöer tillsammans med våra kunder. Vill du veta mer eller är nyfiken på hur vi kan utveckla ditt campus, k
ontakta din lokala fastighetschef på Akademiska Hus. 

_DSF5738.JPG

Som en av Sveriges största markförvaltare så är ju naturligtvis utomhusmiljöerna av största vikt för oss. I just det här fallet har vi lagt lite extra fokus på den biologiska mångfalden i området

 

Se filmen om hur vi arbetade tillsammans!