Ingrid Gustavsson - strategisk fastighetsutvecklare

Ingrid Gustavsson är expert inom arkitektur. Eftersom hon också har arbetat på högskolesidan och har god kunskap om och stort intresse för den högre utbildningen får hon ofta också uppgifter utifrån denna kompetens.

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut?

Denna vecka startade med ett videomöte i forumgruppen strategisk fastighetsutveckling, lite kontorsarbete på vårt kontor i Lund, sedan hem, byta väska och hoppa på tåget kvällståget/nattåget till Stockholm-Umeå. I Umeå har vi haft workshop/dagskiss avseende trafik- och strukturfrågor för campusområdet. Däremellan har jag svarat jag på mail och tagit fram visioner och mål för lärosätena i Linköping, Lund, Kristianstad och Malmö som berör fastighetsutveckling (en uppgift för strategisk fastighetsutveckling). I dag är jag fortfarande i Umeå (väldigt nyttigt och trevligt att ha arbetsdagar på våra olika orter, vilket jag ofta har), där vi kommer att ha både styrgrupps- och arbetsgruppsmöte avseende campusplanen. I kväll åker jag hem till Lund. Inga fler möten denna vecka. Sedan ska jag arbeta med upplägg och arbetsplan avseende en ny campusplan för Högskolan i Kristianstad och jag ska också förbereda en diskussion kring erfarenheterna från vårt studiebesök i Asien, som ska diskuteras i Akademiska Hus ledningsgrupp på tisdag.

Vilken är den största utmaningen inom ditt expertområde just nu?

Teknik- och IT-utvecklingen har pågått länge och man har under många år diskuterat vilka konsekvenser detta kommer att ha för utvecklingen av fysiska miljöer. Som allt annat behövs det väldigt lång tid för att ett tekniksprång ska resultera i ett mera övergripande paradigmskifte – men vi är där nu! Morgondagens lärande- och utbildningsmiljöer kommer inte att se ut eller fungera så som de gjort under 1900-talet.

Vilken är den största utmaningen i din yrkesroll just nu?

Att hjälpa till att sikta rätt och att kunna ge goda och relevanta råd. Det jag sysslar med är ofta mycket, mycket långsiktigt, vilket gör frågorna svåra, men också oerhört intressanta.

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Variationen i platser och arbetsuppgifter, arbetet med människor och samhällsutveckling, men också med estetik och miljöer. Jag älskar också den akademiska världen, där jag alltid känt mig hemma.

Vad är det svåraste med ditt arbete på Akademiska hus?

Att veta att det jag gör är det som vårt företag och våra kunder har mest nytta av. Att de uppgifter och frågor jag ägnar mig åt är de mest relevanta och på sikt användbara. Uppgifter varierar mycket mellan kort och lång sikt och båda perspektiven behövs.

"Morgondagens lärande- och utbildningsmiljöer kommer inte att se ut eller fungera så som de gjort under 1900-talet."

Tidigare erfarenhet

Ingrid Gustavsson har tidigare arbetat som chef projektledning och som regiondirektör inom Akademiska Hus, men också några år som projektledare på Byggnadsstyrelsen. Hon har också varit chef för plan- och lokalavdelningen och ställföreträdande förvaltningschef på Malmö högskola, jobbat på fastighetskontoret på Malmö kommun och som arkitekt på några mindre arkitektkontor.

Expertområden

Ingrid Gustavsson är expert inom dessa områden:

  • Campusplanering för högre utbildning
  • Lokalplanering för högre utbildning
  • Arkitekturfrågor
  • Stadsutveckling
  • Urban planering
  • Lärandemiljöer
  • Kunskapsmiljöer