Till navigation Till innehåll (s)

Jeanette Brinkfält - strategisk fastighetsutvecklare

Jeanette Brinkfält är expert inom arkitektur och projektutveckling. Hennes gedigna bakgrund inom projektledning är alltid användbar inom alla de projekt hon dagligen är involverad i.

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut?

Större delen av min arbetsvecka sitter jag i möten kring våra pågående projekt. Det är många olika projekt igång samtidigt så det blir mycket möten med kunder, kommuner och konsulter och även en del interna möten.

Hur kommer din expertis och bakgrund till nytta på Akademiska Hus?

Jag arbetar med utveckling av våra campus och fastigheter och försöker hitta nya möjligheter. Min arkitekt-, projektutvecklare- och projektledarbakgrund bidrar till arbetet varje dag för det finns aldrig bara ett sätt att lösa utmaningar på. Det gäller att vrida och vända på problem och det är jag bra på.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Det allra roligaste är variationen av arbetsuppgifter och kontakten med våra kunder. Sen har vi så fina fastigheter!

Vad är det svåraste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Det svåraste är att hitta affären i det som vi eller våra kunder ibland önskar. Det gäller att få till projekt som både är vad lärosätena vill ha men som också motiverar projektet även i framtiden med tanke på både hållbarhet och ekonomi.

"Det gäller att vrida och vända på problem och det är jag bra på."

Tidigare erfarenhet

Jeanette Brinkfält har tidigare arbetat som affärsutvecklare och projektledare på Jernhusen i Malmö. Hon har också varit beställare och teknisk controller för Svenska Bostäders stora revitalisering av Vällingby Centrum under mitten av 00-talet. I tidigare anställningar  arbetade hon som arkitekt och senare som projektledare, ofta i projekt med det anknytning till utveckling av detaljhandelsprojekt i Skåne och i Stockholmsregionen

Expertområden

Jeanett Brinkfält är expert inom dessa områden:

  • Campusplanering för högre utbildning
  • Lokalplanering för högre utbildning
  • Arkitekturfrågor
  • Stadsutveckling
  • Urban planering
  • Lärandemiljöer
  • Kunskapsmiljöer