Till navigation Till innehåll (s)

Susanne Malmgren - Chef Studentbostäder

Akademiska Hus tar ett helhetsansvar för att landets campusområden utvecklas, där studentbostäder är en mycket viktig faktor för lärosätenas framtida konkurrenskraft. Som chef för studentbostäder ansvarar Susanne Malmgren för Akademiska Hus aktiva arbete med att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till campusområden runt om i landet.

 

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut?

Mitt jobb är att driva detta stora och viktiga arbete med att bygga campusnära student- och forskarbostäder i hela Sverige men med fokus på sju städer. Jag reser ofta två eller tre gånger per vecka till Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå eller Luleå. Där träffar jag aktörer och samarbetspartners som exempelvis hjälper oss att ta fram handlingar till nya byggnader och detaljplaner. Jag träffar också kunder som blockförhyr våra studentbostadshus och har kontakt med studenter som kommer att bo där.

Varför sökte du dig till Akademiska Hus?

Jag sökte mig till Akademiska Hus för att jag var intresserad av förvaltningsfrågor och för att Akademiska Hus erbjöd utmanande arbetsuppgifter. På så sätt lär man sig något nytt hela tiden! Under åren har jag fått ta mig an nya spännande uppdrag och efter 15 år trivs jag fortfarande väldigt bra.

Hur kommer din expertis och bakgrund till nytta på Akademiska Hus?

Jag är utbildad civilingenjör inom lantmäteri på KTH och har innan dess läst regionalplanering i Karlstad samt kulturgeografi i Lund. Sedan examen har jag jobbat med fastigheter. Det har gett mig en bred kompetens inom allt från fastighetsekonomi till fastighetsförvaltning. Jag tar med mig erfarenheterna från mina år inom Akademiska Hus och den kunskap som jag får genom nära dialog med våra kunder, när jag utvecklar min bostadskompetens för att skapa än mer attraktiva och levande campusområden.

Vilken är den största utmaningen inom ditt expertområde just nu?

Den största utmaningen är att kunna nå vårt mål och medverka till 11 000 nya studentbostäder varav vi i egen regi bygger 5 700 till 2026. Det görs genom planering i campusplaneförfarandet tillsammans med bland andra våra fastighetsutvecklare, projektavdelningen och naturligtvis även våra kunder, landets lärosäten. Inför att vi ska bygga nya student- och forskarbostäder tittar vi bland annat på hur de boende vill leva och vilka aspekter som är attraktivt för dem. Studenter och forskare är olika. De kommer från olika delar av världen och har olika kulturer med sig. Det högsta målet med bostäderna är att de ska vara prisvärda.

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta nära studenterna och bidra med någonting som gagnar unga människor. Man får så inspirerande och värdefull input från dem. Bostadsbristen ska inte stå i vägen för utbildning och forskning och vi märker vilken otrolig betydelse det har för studenter när vi kan erbjuda dem en bostad.

"Det är väldigt roligt att arbeta nära studenterna och bidra med någonting som gagnar unga människor. Man får så inspirerande och värdefull input från dem."

Tidigare erfarenhet

Susanne Malmgren har arbetat i 15 år på Akademiska Hus, bland annat i rollen som förvaltare och fastighetschef i Stockholm. Innan Akademiska Hus arbetade Susanne med fastighetsutveckling på Shurgard AB och som projektsamordnare på Celexa med SPPs fastighetsbestånd. 

Expertområden

  • Studentbostäder
  • Forskarbostäder
  • Campusmiljöer