Till navigation Till innehåll (s)

Kraftcentralen på Chalmers

Chalmers kraftcentral är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. Akademiska Hus ansvarar för driften. Personalen tillgodoser forskarnas önskemål samtidigt som de förser byggnaderna på Chalmers med värme och kyla.

 

– Vi har en professionell driftorganisation, som gör att forskarna kan ägna sig åt att forska istället för att sköta driften av pannan, säger Per Löveryd, som är driftchef på kraftcentralen.

I Kraftcentralen kan forskarna forska i en riktig produktionsskala till en kostnad som annars bara räcker till forskning i laboratoriemiljö. Eftersom pannan drivs på kommersiell bas av Akademiska Hus och producerar värme till Chalmers behöver enbart forskningens marginalkostnad täckas.

– Vår service ingår i hyran, vilket ju är väldigt förmånligt, jämfört med om forskarna skulle få betala för varje timma de använde anläggningen, säger Per Löveryd.

Driften anpassas efter forskarnas önskemål

Varje fredag träffas driftspersonalen tillsammans med forskare på Chalmers för att gå igenom vad som hänt och vad som ska göras nästa vecka. För att ge forskarna mer tid i kraftcentralen börjar första passet klockan sex på morgonen och det sista passet avslutas sex på kvällen. De anställda har också beredskap ifall något skulle inträffa på nätter och helger, till exempel när det är dags att byta bäddmaterial.

– En stor fördel för Chalmers är att driftpersonalen har stor kunskap om anläggningen och är bra på att ta tillvara och underhålla det som fungerar. Samtidigt som vi ständigt bygger om efter forskarnas önskemål, slängs inget i onödan, säger Per Löveryd.

Läs mer om verksamheten på: www.chalmers.se/kraftcentralen