Till navigation Till innehåll (s)

Chalmers Vasa

Fastigheterna på Chalmers ägs av Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Campus Lindholmen och fastigheterna i Vasaområdet ägs i sin helhet av Chalmersfastigheter. Akademiska Hus har i uppdrag att sköta löpande drifttillsyn och skötsel för de byggnader som Chalmersfastigheter äger.