Till navigation Till innehåll (s)
Triangel med ett utropstecken Störning
2 byggnader

Planteringsarbete Haga Kyrkogata spade

Hagakyrkogataplanteringetapp1.JPG

Vi planerar ett planteringsarbete längs med Haga Kyrkogata i höjd med spårvagnshållplatsen, se bifogad bild. Nu har entreprenören fått tillstånden som behövs och aktuell tidplan för påbörjat arbete är onsdag 27 oktober. 

Maskiner kommer arbeta första arbetsdagen och ljudstörning kan då förekomma. Kommande två dagar sker plantering vilket säkert inte kommer att märkas ljudmässigt.

Målet är att plantera en rabatt med prydnadsgräs och perenner samt någon tulpanlök i röd blomfärg samt enstaka buskar för att få lite volym. Vi vill på så vis gynna pollinatörer och skapa en trivsam rabatt att passera förbi. 

onsdag
27 oktober
Pil som pekar åt höger
fredag
29 oktober