Till navigation Till innehåll (s)

Sensorer ska göra universitetets lokalanvändning effektivare

Cirka 200 sensorer installeras i Annexet under september, som ett pilotprojekt. Sensorerna registrerar närvaro och syftet är bland annat att få kunskap om hur studieplatser används för att kunna anpassa lokalerna på bästa sätt.

Lunds universitet vill i samverkan med Akademiska Hus utveckla sina campusmiljöer och skapa en attraktivare campusupplevelse för såväl studenter och medarbetare som besökare.

För att få bättre kunskap om hur lokalerna i Annexet används, genomförs under hösten ett pilotprojekt med hjälp av sensorer. Resultatet kan sedan visa hur studieplatser och lokaler nyttjas. I förlängningen hoppas vi kunna erbjuda bättre information om lediga studieplatser.

Det finns inga kameror i sensorerna, de registrerar endast närvaro. Inga enskilda personer kan identifieras. För att sensorerna ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att de inte vidrörs i onödan.

Kontaktpersoner

Akademiska Hus
Vid frågor om projektet
Arvo Kaulio, projektledare, 0733 87 91 81
arvo.kaulio@tietoevry.com

Vid frågor om sensorer och tekniska lösningar
John Öbrink, driftingenjör, 0706 17 62 13
john.obrink@akademiskahus.se

Lunds universitet

Vid praktiska frågor om sensorerna i Annexet: 
Jan-Erik Sundin, 0730 37 66 62
jan-erik.sundin@bygg.lu.se