Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Linnéa Hämquist
Förvaltare
073 045 58 74
linnea.hamquist@akademiskahus.se
Triangel med ett utropstecken Störning
3 byggnader

Arbeten med Reservkraft stromavbrott

Vi arbetar för att utöka vår reservkraftskapacitet för framtida hyresgäster på området vilket innebär att vi redan nu behöver göra förberedande arbeten och installera ett tillfälligt extraaggregat för att minimera störningar under ombyggnadsperioden. 

Detta arbete kommer att göras under v.33–34 och kommer innebära viss störning på reservkraften samt mindre strömavbrott. 

Torsdag den 18/8 kl. 08:00-12:00 kommer vi installera ett tillfälligt aggregat. Installationen av detta är ingenting som ska störa er hyresgäster så länge det inte blir ett naturligt strömavbrott just då. Sannolikheten att det ska hända bedöms som mycket liten men är ändå en risk vi vill informera er om. Skulle det inträffa ett strömavbrott just då kommer det innebära en fördröjning för att få i gång reservkraften på ca 10–15 minuter.

Onsdag den 24/8 kl. 08:00-12:00 kommer vi att genomföra ett skarpt reservkraftsprov för att se att det fungerar som det ska. Detta innebär att vi kommer att ha ett totalt nätbortfall och få ett kortare avbrott på ca 1 minut i hela huset. Detta gäller även den vanliga kraften. För att få godkänt behövs tre lyckade försök, det vill säga att reservkraften drar i gång direkt när strömmen stängs av, går allt bra behövs bara tre försök men i normala fall behövs ca 3–10 försök. 

Har ni extra känslig utrustning behöver ni se till att ha dessa uppkopplade mot egna UPS:er för att inte få några störningar vid dessa tillfällen. Har ni kollegor som är på plats och behöver få informationen får ni gärna dela detta vidare. 

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till ansvarig förvaltare. 

 

torsdag
18 augusti
Pil som pekar åt höger
onsdag
24 augusti