Till navigation Till innehåll (s)
Informationsflöde
Campus Solna

Campus Solna rökfritt

Skrmklipp.PNG

Från och med den 29e augusti är Campus Solna rökfritt vilket innebär att askkoppar på campus tas bort. Skyltar kommer att informera om detta på campusområdet.  

Rökning är fortfarande tillåten på de allmänna gatorna Tomtebodavägen,  Solna vägen samt vid boendeytorna.