Till navigation Till innehåll (s)
Informationsflöde
KTH Campus

Sing Sing certifierad till nivå Silver enligt Miljöbyggnad iDrift

singsing.png

Akademiska Hus byggnad ”Sing Sing” på KTH var pilotprojekt i framtagandet av det nya certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift och har nu cerifierats till nivå Silver. iDrift lanserades 2020 och syftar till att stärka hållbarhetsprestandan hos befintliga byggnader genom att fokusera på befintliga byggnaders utformning, teknik, drift och förvaltning.

Utmärkande för Miljöbyggnad iDrift är att utvecklingen av certifieringssystemet har skett i nära samarbete med den svenska fastighetsbranschen. Efter godkänd certifiering kan fastighetsägaren välja att ansöka om högre betyg genom att komplettera sin certifiering och redovisa uppfyllnad av fler valfria kriterier och få dem granskade och godkända.

Akademiska Hus, och andra fastighetsägare, får genom den nya certifieringen för befintliga byggnader en tydlig koppling till de svenska miljömålen; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö samt vatten av god kvalitet. Det finns även klara kopplingar till FN:s Globala Mål.