Till navigation Till innehåll (s)
Informationsflöde
KTH Campus

Mimers Trapp

Illustration.png

Uppbyggnaden av Mimers Trapp pågår och planeras att stå färdigt hösten 2021. 

Trappan kommer att öppna upp området och har en utformning av ett centralt gångstråk och med högre block för sittytor.