Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Styrbjörn Rudfelt
Fastighetschef
073 026 19 26
styrbjorn.rudfelt@akademiskahus.se
Henrik Brännfors
Teknisk förvaltare
070 629 13 61
henrik.brannfors@akademiskahus.se
Herman Karlsson
Fastighetsförvaltare
070 286 77 42
herman.karlsson@akademiskahus.se
Hanna Lindfors
Fastighetsförvaltare
072 141 25 18
hanna.lindfors@akademiskahus.se
Jonas Wallin
Avdelningschef
073 043 96 31
jonas.wallin@akademiskahus.se
Anna Linné
Verksamhetsutvecklare
073 067 85 77
anna.linne@akademiskahus.se
Erik Östlin
Fastighetsförvaltare
070 563 75 20
erik.ostlin@akademiskahus.se

KTH Campus

Byggnad Anl.nr
43:01 Innovationshuset A0043001
43:02 IVL A0043002
43:03 Huvudbyggnad A0043003
43:04 Entré & Arkitektur A0043004
43:05 Värme- och kraftcentral A0043005
43:06 KTHB bibliotek A0043006
43:08 Sing-sing A0043008
43:09 Kontor och F1:an hörsal A0043009
43:10 KTH CTR A0043010
43:11 Väg- och vatten A0043011
43:12 Byggteknik & Design A0043012
43:14 TR 8 SCI Teknikvetenskap A0043014
43:15 Kemi A0043015
43:16 KTH / Operahögskolan A0043016
43:17 Kemi A0043017
43:18 Kemi A0043018
43:19 Kemi A0043019
43:20 FHS / Lantmäteri A0043020
43:21 Syster & Bror A0043021
A0043022 IT / Data A0043022
43:23 KTH Huset A0043023
43:24 KTH-huset östra flygeln A0043024
43:25 ABE-skolan A0043025
43:32 Undervisningshuset A0043032
43:34 Cirkushall A0043034
43:35 Bergs A0043035
43:36 Dans- och cirkushögskolan A0043036
43:37 Maskinteknik A0043037
43:38 Maskinteknik A0043038
43:39 Brazilia A0043039
43:40 Maskinteknik A0043040
43:41 Draconis 7 A0043041
43:42 Draconis 8 A0043042
43:43 Draconis 9 A0043043
43:44 Draconis 10 A0043044
43:45 KTH Hallen A0043045
43:46 Draconis 1 A0043046
43:47 Draconis 2 A0043047
43:48 Draconis 3 A0043048
43:49 Draconis 4 A0043049
43:50 Draconis 5 A0043050
50:01 Försvarshögskolan (gamla) A0050001
50:02 Lab och kontor A0050002
50:04 Försvarshögskolan (nya) A0050004
50:06 Miljöstation A0050006
50:07 Kontor A0050007
50:09 Fd Kontorsboden A0050009
50:15 Quantum, lab och undervisning A0050015
50:16 Quantum, lab och undervisning A0050016
50:17 Quantum Restaurang A0050017
50:18 Fd Hovjägarbostället A0050018
72:01 AHS fo-kontor A0072001
72:02 AHS, fo-verkstad A0072002
72:03 Kontorsbarack A0072003
90:01 Laboratorium och kontor A0090001
90:02 RISE / YP A0090002
90:04 Fd Reaktorhall, Studsvik A0090004
93:01 Innventia A0093001
93:02 SP Trä A0093002
93:03 Things A0093003
94:01 KTH Förvaltning A0094001
94:02 Transport Lab A0094002
43:51 Draconis 6 A0043051
Flisboden A0093005
RISE lab A0093006
RISE Norra flygeln A0093007