Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Göran Holmberg
Fastighetsförvaltare
070 629 13 59
goran.holmberg@akademiskahus.se
Hanna Lindfors
Bitr. Fastighetsförvaltare
072 141 25 18
hanna.lindfors@akademiskahus.se
Henrik Brännfors
Teknisk förvaltare
070 629 13 61
henrik.brannfors@akademiskahus.se
Jonas Wallin
Avdelningschef Teknik & Service
073 043 96 31
jonas.wallin@akademiskahus.se
Styrbjörn Rudfelt
Fastighetschef
073 026 19 26
styrbjorn.rudfelt@akademiskahus.se

KTH Campus

Byggnad Anl.nr
Innovationshuset A0043001
IVL A0043002
Huvudbyggnad A0043003
Entré & Arkitektur A0043004
Värme- och kraftcentral A0043005
KTHB bibliotek A0043006
Sing-sing A0043008
Kontor och F1:an hörsal A0043009
Byggnad 43:10 A0043010
Väg- och vatten A0043011
Byggteknik & Design A0043012
Teknikvetenskap A0043014
Kemi A0043015
KTH / Operahögskolan A0043016
Kemi A0043017
Kemi A0043018
Kemi A0043019
Lantmäteri A0043020
Syster & Bror A0043021
IT / Data A0043022
KTH Huset A0043023
RK Högskolan A0043024
ABE-skolan A0043025
Undervisningshuset A0043032
Cirkushall A0043034
Bergs A0043035
Dans- och cirkushögskolan A0043036
Maskinteknik 43:37 A0043037
Maskinteknik 43:38 A0043038
Brazilia A0043039
Maskinteknik 43:40 A0043040
Draconis 7 A0043041
Draconis 8 A0043042
Draconis 9 A0043043
Draconis 10 A0043044
KTH Hallen A0043045
Draconis 1 A0043046
Draconis 2 A0043047
Draconis 3 A0043048
Draconis 4 A0043049
Draconis 5 A0043050
Försvarshögskolan (gamla) A0050001
Lab och kontor A0050002
Försvarshögskolan (nya) A0050004
Miljöstation A0050006
Kontor A0050007
Fd Kontorsboden A0050009
Quantum, lab och undervisning A0050015
Quantum, lab och undervisning A0050016
Quantum Restaurang A0050017
Fd Hovjägarbostället A0050018
AHS fo-kontor A0072001
AHS, fo-verkstad A0072002
Kontorsbarack A0072003
Laboratorium och kontor A0090001
RISE / YP A0090002
Fd Reaktorhall, Studsvik A0090004
Innventia A0093001
SP Trä A0093002
Things A0093003
Fd KIMAB A0094001
Fd Kimab A0094002