Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Styrbjörn Rudfelt
Fastighetschef
073 026 19 26
styrbjorn.rudfelt@akademiskahus.se
Göran Holmberg
Fastighetsförvaltare
070 629 13 59
goran.holmberg@akademiskahus.se
Henrik Brännfors
Teknisk förvaltare
070 629 13 61
henrik.brannfors@akademiskahus.se
Hanna Lindfors
Fastighetsförvaltare, Bitr.
072 141 25 18
hanna.lindfors@akademiskahus.se
Jonas Wallin
Avdelningschef
073 043 96 31
jonas.wallin@akademiskahus.se
Erik Östlin
Fastighetsförvaltare
070 563 75 20
erik.ostlin@akademiskahus.se

KTH Campus

Byggnad Anl.nr
43:01 Innovationshuset A0043001
43:02 IVL A0043002
43:03 Huvudbyggnad A0043003
43:04 Entré & Arkitektur A0043004
43:05 Värme- och kraftcentral A0043005
43:06 KTHB bibliotek A0043006
43:08 Sing-sing A0043008
43:09 Kontor och F1:an hörsal A0043009
43:10 KTH CTR A0043010
43:11 Väg- och vatten A0043011
43:12 Byggteknik & Design A0043012
43:14 Teknikvetenskap A0043014
43:15 Kemi A0043015
43:16 KTH / Operahögskolan A0043016
43:17 Kemi A0043017
43:18 Kemi A0043018
43:19 Kemi A0043019
43:20 FHS / Lantmäteri A0043020
Syster & Bror A0043021
IT / Data A0043022
43:23 KTH Huset A0043023
43:24 KTH-huset östra flygeln A0043024
43:25 ABE-skolan A0043025
Undervisningshuset A0043032
Cirkushall A0043034
43:35 Bergs A0043035
Dans- och cirkushögskolan A0043036
Maskinteknik 43:37 A0043037
Maskinteknik 43:38 A0043038
Brazilia A0043039
Maskinteknik 43:40 A0043040
Draconis 7 A0043041
Draconis 8 A0043042
Draconis 9 A0043043
Draconis 10 A0043044
KTH Hallen A0043045
Draconis 1 A0043046
Draconis 2 A0043047
Draconis 3 A0043048
Draconis 4 A0043049
Draconis 5 A0043050
Försvarshögskolan (gamla) A0050001
Lab och kontor A0050002
Försvarshögskolan (nya) A0050004
Miljöstation A0050006
Kontor A0050007
Fd Kontorsboden A0050009
Quantum, lab och undervisning A0050015
Quantum, lab och undervisning A0050016
Quantum Restaurang A0050017
Fd Hovjägarbostället A0050018
AHS fo-kontor A0072001
AHS, fo-verkstad A0072002
Kontorsbarack A0072003
Laboratorium och kontor A0090001
RISE / YP A0090002
Fd Reaktorhall, Studsvik A0090004
Innventia A0093001
SP Trä A0093002
Things A0093003
94:01 KTH Förvaltning A0094001
94:02 Transport Lab A0094002