Till navigation Till innehåll (s)

Historia

Blåsenhusområdet har en historia som sträcker sig 350 år tillbaka i tiden. Marken har under en lång tid varit i statlig ägo och verksamheterna inom området har varit kopplade till landshövdingens residens Uppsala slott.

 

Redan på 1920-talet upprättades den första stadsplanen för området med stora institutionsbyggnader för universitetet inritade. Den planen genomfördes aldrig men området har därefter, i all övergripande planering för kommunen, varit avsatt för allmänna ändamål och reserverat för universitetets framtida utveckling