Campusguide

Service på Campus

På campus finns ett stort utbud av service, studieplatser, restaurang och caféer. Campusområdet erbjuder gott om kreativa utemiljöer och mötesplatser.

Se en fullständig lista över service på campus här.

Parkeringsinformation

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området. Parkeringsplatserna finns utmärkta på campuskartan.

Vi har Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park för frågor kring parkeringar och administration. 

Avgift ska erläggas för samtliga allmänna parkeringsplatser på Högskolan i Gävle. Möjlighet finns att betala via appen ”Mobilpark” alternativt att lösa parkeringsbiljett i automaterna som finns på området. För handikapp-plats krävs särskilt tillstånd och där erläggs ingen avgift. Motorvärmarplatserna är förhyrda av personal på Högskolan i Gävle och där krävs särskilt tillstånd för att stå.

Besökare
För att parkera som besökare behöver en parkeringsbiljett lösas i antingen automat eller appen ”Mobilpark”. För närvarande är taxan 5 kr/timme. Kontakta Aimo Park för frågor kring parkeringar och administration.

Medarbetare och studenter
För att parkera till personal-/studenttaxa krävs ett giltigt parkeringstillstånd som ska vara placerat väl synligt i vindrutan. För närvarande är taxan 5 kr/timme med en maxtaxa på 10 kr/dag. Möjlighet finns att köpa 30-dagars biljett i appen eller i automaterna. Kontakta Aimo Park för frågor kring parkeringar och administration.

På området finns över 1000 cykelparkeringar och gott om cykelvägar. 

Kommunikationer

Adress: Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, Gävle

Med tåg och buss: Gävle trafikeras av Upptåget på sträckan Uppsala-Tierp-Skutskär-Gävle och X-tåget trafikerar sträckorna Sundsvall-Gävle och Ljusdal-Gävle. Från tåget kan du ta dig med buss nr. 15 till Högskolan i Gävle. Bussen stannar på Kungsbäcksvägen utanför Högskolan. Resan tar ca 10 min.

Med bil: Högskolan i Gävle kan nås med bil och parkering erbjuds på området. Här hittar du gällande parkeringskarta.

Det finns gott om cykelparkeringar på området. Akademiska erbjuder även luftstation på området.