Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Per Löveryd
Teknikutvecklare
070 290 74 20
per.loveryd@akademiskahus.se

Mikroteknologicentrum MC2, CFAB

Kortfakta

Adress: Kemivägen 11

Anl. nr: O3060133

Byggår: 1969

Arkitekt: Tuvert Arkitekter, Lars Brandberg

Ägare from 2005-01-01: Chalmersfastigheter AB.
Byggnaden är belägen på Chalmers norra sida. Byggnaden består en äldre del (Fysik Forskarhus) med 5-7 vån. ovan mark och grundläggning med källare av betong samt en nyare del (Mikro) med 9 våningar . Fysik Forskarhus byggdes 1969 och är sammanbyggd med Mikroteknologi byggnadsår 2001(2001-03-01), där avancerad mikroteknologisk forskning pågår.Den äldre delen har väggar av murad betong med utvändiga prefabelement med dansk sjösten medan den nyare delen består av betong och lättbetong med fasadtegel. Yttertaket består av papp och plåt. Byggnaden har ett skyddsrum i hus F.Chalmersområdet är upptaget i Göteborgs kommuns bevarandeprogram.Se vidare dokumentet: Sammanställning kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Akademiska Hus i Göteborg AB