Till navigation Till innehåll (s)

Artisten

artisten.jpg

Kortfakta

Adress: Fågelsången 1

Anl. nr: O0067001

Byggår: 1992

Arkitekt: Snorre Lindkvist

Artisten är belägen mellan Renströmsparken och Götaplatsen och är hem till Högskolan för Scen och Musik via Göteborgs universitet. Den totala ytan är omkring 18 000 kvm fördelade på fyra huskroppar och fem våningsplan. Här finns bland annat en konsertsal med plats för 400 åhörare, en orgelsal, flertalet teater- och musikstudior och två teaterlokaler.Innan Artisten byggdes fanns här Kjellbergska gymnasiet sedan vuxengymnasiet. Den gamla byggnaden byggdes om och ihop med nybyggnaden som stod klar 1992 och ritades av Nyréns Arkitektkontor. Här samlas kreativa krafter i en mycket inspirerande miljö. Tidigare studenter på HSM är bland andra Bianca Kronlöf, Adam Lundgren och Maya Rung.Pris: Per & Alma Olssons fond för god byggnadskonst 1993.”Genom arkitektens artisteri och förvaltande av byggherrens intentioner har man här tillsammans skapat en miljö som i sin helhet och i sina detaljer är mycket väl ägnad och inspirerande för den konstnärliga utbildning som här bedrivs. Byggnad och verksamhet samspelar i mångfald och kvalitet. Artisten är välkomnande och inbjudande med sin öppenhet och är från början en självklar del av staden och stadens kulturliv”.Byggnaden ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.