Till navigation Till innehåll (s)

Gamla Hovrätten

arkeologen.jpg

Kortfakta

Adress: Olof Wijksgatan 6

Anl. nr: O0006001

Byggår: 1947

Arkitekt: Hakon Ahlberg

Gamla hovrätten på Olof Wijksgatan 6 ligger vid Renströmsparken i Göteborg och byggdes från början för Hovrätten i Västra Sverige. Hovrätten lämnade byggnaden 1995 och efter om- och tillbyggnad flyttade Göteborgs universitet in.

Byggnaden ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården och är listad som kulturhistoriskt värdefull av KBS/RAÄ.