Till navigation Till innehåll (s)

Humanistiska Fakulteten (Humanisthuset)

DJI_0386.JPG

Kortfakta

Adress: Renströmsgatan 6

Anl. nr: O0009027

Byggår: 1984

Arkitekt: Jaan Allpere o Claes Mellin - Ragnar Uppman o Mart

Byggnaden är belägen vid Renströmsparken. En nybyggnad uppfördes 1984 som byggdes ihop med befintlig byggnad (Språkskrapan). Nybyggnaden länkades samman med Universitetsbiblioteket.

2019 färdigställdes utbyggnaden samt ombyggnation av befintliga delar där seglen kopplades samman.Byggnaderna ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.