Till navigation Till innehåll (s)

Språkskrapan

Sprakskrapan.JPG

Kortfakta

Adress: Lundgrensgatan 7

Anl. nr: O0009010

Arkitekt: Jaan Allpere o Claes Mellin - Ragnar Uppman o Mart

Byggnaden är belägen vid Renströmsparken. En ny byggnad uppfördes 1984 som byggdes ihop med befintlig byggnad (Språkskrapan). Nybyggnaden länkades samman med Universitetsbiblioteket.Byggnaderna ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.