Till navigation Till innehåll (s)

Universitetsbibliotek Ny del

Kortfakta

Adress: Renströmsgatan 4

Anl. nr: O0009026

Byggår: 1984

Arkitekt: Ragnar Uppman o Mart Uusman

Byggnaden är belägen vid Renströmsparken. En ny byggnad uppfördes 1984 som byggdes ihop med befintlig byggnad. Nybyggnaden länkades samman med Humanisten.Byggnaderna ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.