Karlstads universitet

Byggnader märkta med denna symbol har en husguide.

Byggnad Adress
Hus 11-12 Universitetsgatan 2
Hus 1-9 Universitetsgatan 2
Hus 21, Vänern Universitetsgatan 2
Studenternas Hus Sommargatan 110
Universitetsbibliotektet Universitetsgatan 2