Kontakt

Jerry Eriksson
Drifttekniker
010-557 24 00
jerry.eriksson@akademiskahus.se

Stefan Pettersson
Drifttekniker
010-557 24 00
stefan.pettersson@akademiskahus.se

Johan Svahn
Fastighetsförvaltare
076 780 29 59
johan.svahn@akademiskahus.se

Ronnie Sparrenholt
Driftingenjör
070 250 83 33
ronnie.sparrenholt@akademiskahus.se

Niklas Eriksson
Teknisk förvaltare
076 103 83 32
niklas.eriksson@akademiskahus.se

Hus 1-9

Kortfakta

Adress: Universitetsgatan 2

Anl. nr: S0014001


Hus 1-9

Allmänt

Innanför huvudentrén på bibliotekets södra sida finns bemannad reception.
Studentservice ligger i hus 1B på plan 3.

Ramper förekommer i gångbroar. Lutningar är ej större än 1:12.

Bilparkering

Med infart från Sommargatan söder om Universitetstorget finns tre parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd utanför södra entrén i hus 1D samt en plats utanför 9E.
Mellan hus 5D och 5F finns en parkeringsplats för fordon med handikapptillstånd (observera att entrén till hus 5E inte har automatisk dörröppnare).

Via infarten är från Universitetsgatan finns vardera 3 st parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd utanför entrén till Café Gläntan samt 5A.

HUS 1A-1D och SÖDRA GÅNGSTRÅKET

Samtliga våningsplan nås med hiss i 1B och 1D. Södra gångstråket förbinds med plan 3 med plattformshissar i hus 3C och 5C.

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns disponerade enligt följande:
Hus 1A - plan 2 har 1 st HWC, plan 3 har 2 st HWC och plan 4 har 1 st HWC.
Hus 1B - plan 2-4 har vardera 1 st HWC.
Hus 1C - huset saknar HWC.
Hus 1D - plan 2 och 3 har vardera 2 st HWC.

CAFÉ GLÄNTAN

På plan 3 finns en HWC Allergi.

HUS 3A-3E, 6, 7

Samtliga våningsplan nås med hissarna i 3B.
Från södra gångstråket finns en hiss (plattform) till plan 3.

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns disponerade enligt följande:
Hus 3A - huset saknar HWC.
Hus 3B - plan 4 och 5 har vardera 1 st HWC.
Hus 3C - huset saknar HWC.
Hus 3D - plan 5 har 1 st HWC.
Hus 6 - plan 3 har 1 st HWC.
Hus 7 - huset saknar HWC.

HUS 5A-5F

Samtliga våningsplan nås via hissar i 5B, 5C, 5E och 5F.
Från södra gångstråket finns en hiss (plattform) till plan 3.

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns disponerade enligt följande:
Hus 5A - huset saknar HWC.
Hus 5B - plan 3 har 1 st HWC.
Hus 5C - plan 4 har 1 st HWC.
Hus 5D - huset saknar HWC.
Hus 5E och 5F - plan 2-4 har vardera 1 st HWC.

HUS 9A-9E

Samtliga våningsplan nås med hissar i hus 9C, 9D och 9E.

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns disponerade enligt följande:
Hus 9A - plan 2 har 1 st HWC.
Hus 9B - plan 2 och 3 har vardera 1 st HWC.
Hus 9C - huset saknar HWC.
Hus 9D - plan 3 har 1 st HWC.
Hus 9E
- plan 1 har 1 st HWC
- plan 2 har 2 st HWC
- plan 3 har 2 st HWC
- plan 4 har 1 st HWC.