Kontakt

Jerry Eriksson
Drifttekniker
010-557 24 00
jerry.eriksson@akademiskahus.se

Stefan Pettersson
Drifttekniker
010-557 24 00
stefan.pettersson@akademiskahus.se

Johan Svahn
Fastighetsförvaltare
076 780 29 59
johan.svahn@akademiskahus.se

Ronnie Sparrenholt
Driftingenjör
070 250 83 33
ronnie.sparrenholt@akademiskahus.se

Niklas Eriksson
Teknisk förvaltare
076 103 83 32
niklas.eriksson@akademiskahus.se

Universitetsbibliotektet

Kortfakta

Adress: Universitetsgatan 2

Anl. nr: S0014004


Universitetsbiblioteket

Allmänt

Innanför huvudentrén på bibliotekets södra sida finns bemannad reception.
Studentservice ligger i hus 1B på plan 3.

Ramper förekommer i gångbroar. Lutningar är ej större än 1:12.

Bilparkering

Det finns 2 st parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd på husets norra sida.
Infart till dessa är från Universitetsgatan.

Hiss

Samtliga våningsplan kan kan nås via de tre hissarna i huset.

WC

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns disponerade enligt följande:
Hus 1E
- plan 1 har 1 st HWC
- plan 2 har 2 st HWC
- plan 3 har 2 st HWC
- plan 4 har 1 st HWC.