Kontakt

Jerry Eriksson
Drifttekniker
070 556 08 96
jerry.eriksson@akademiskahus.se

Stefan Pettersson
Drifttekniker
070 628 74 03
stefan.pettersson@akademiskahus.se

Johan Svahn
Fastighetsförvaltare
076 780 29 59
johan.svahn@akademiskahus.se

Niklas Eriksson
Teknisk förvaltare
076 103 83 32
niklas.eriksson@akademiskahus.se

Oskar Lindblad
Drifttekniker
076 126 90 76
oskar.lindblad@akademiskahus.se

Driftcentral

Kortfakta

Adress: Universitetsgatan 2

Anl. nr: S0014006

Byggår: 2014

Arkitekt: Saknas

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till entréer. 

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss.  

Taktila gångstråk

Taktilt gångstråk för personer med nedsatt syn finns från busshållplatsen till välkomstcentret i huvudentrén. 

RWC och vilrum 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Trygghetslarmet är dagtid vidarekopplat till receptionen. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker  

• varna andra som kan vara i fara  

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112  

• släck branden om det är möjligt 

Automatiskt brandlarm

Utrymningslarm vid brand utlöses via rökdetektorer placerade i utrymningsvägar, teknikutrymmen och i utrymmen där många personer samlas. Utlöst larm, dvs. signal till utrymning, ges via ringklocka i hela huset.

Utlöst larm går till räddningstjänsten. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 
Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna.

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller.Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.

FelanmälanDenna byggnad går ej att felanmäla