}

Aktuellt på Campus

Parkeringsavgifter på Campus Valla

Från den 1 oktober 2019 kommer Akademiska Hus att införa parkeringsavgifter på samtliga parkeringsplatser på Campus Valla.
Många parkeringsplatser som finns i närområdet kring Campus Valla är avgiftsbelagda. Inom en snar framtid kommer även Mjärdevi Science Park att införa parkeringsavgifter. Detta har och kommer att medföra ett ökat tryck på universitetets avgiftsfria parkeringsplatser. Vi behöver därför införa parkeringsavgifter inom hela campusområdet. Samma taxa kommer att gälla inom hela Campus Valla. Det finns några parkeringar som idag har parkeringsförbud på natten. Detta förbud tas bort men kan, om behov uppstår, införas på nytt.

Betalning kommer att kunna ske via app (Q-Park) och i nya biljettlösa parkeringsautomater. Månadsbiljett (350 kr) kan lösas i automat eller app. Reserverad plats (425 kr) beställs hos Akademiska Hus (Johan Tjäder) och faktura kommer varje månad från Q-Park. Det finns begränsat antal reserverade platser.

För de som löser månadsbiljett och behöver byta bil kommer en tillfällig lösning att erbjudas. Q-Park arbetar med att lösa detta i sin app.

Taxa:
20 kr/dygn eller 3 kr/tim alla dagar i veckan
350 kr/månad
425 kr/månad (reserverad plats, löpande 12 månader/år)

Frågor och synpunkter kan ställas till:
Owe Flodin, Fastighetschef, tel.nr. 070 573 23 70,owe.flodin@akademiskahus.se
Johan Tjäder, Driftingenjör, tel.nr. 070 649 45 39,johan.tjader@akademiskahus.se

Aktuellt
Från: 2019-09-11 11:00
Till: 2019-10-04 00:00

Kontakt

Owe Flodin
Fastighetschef

070 573 23 70
owe.flodin@akademiskahus.se


Visa ytterligare händelser