För mer information

Owe Flodin
Fastighetschef
070 573 23 70
owe.flodin@akademiskahus.se
Johan Ågren
Fastighetsförvaltare
072 543 45 18
johan.agren@akademiskahus.se
Susanne Nordstedt
Fastighetsförvaltare
072 243 89 90
susanne.nordstedt@akademiskahus.se

Campus Valla

Byggnad Adress
A-huset Campus Valla
A-Huset Garage (Tvätthall) Campus Valla
Akademiska Hus, kontorsbyggnad Campus Valla
B-huset Campus Valla
B-Huset Lösningsmedelsförrråd Campus Valla
CBR5 Campus Valla
C-huset Campus Valla
D-huset Campus Valla
E-huset Campus Valla
Entreprenörsförråd Olaus Magnus väg 34
Friidrottsarena Campus Valla
Friidrottshall Campus Valla
Fysikhuset Campus Valla
Galaxen Carport Campus Valla
Galaxen förråd Olaus Magnus väg 42
Galaxen och G-huset Olaus Magnus väg 42-44
Hus T (G3) (NSC) Olaus Magnus väg 42
HusEtt Campus Valla
I1 & I2-husen Campus Valla
I3 huset Campus Valla
Key Campus Valla
KMC Campus Valla
Kårallen Campus Valla
Kärnhuset (NSC) Olaus Magnus väg 48
L-huset Campus Valla
Materialförråd Campus Valla
Mjärdevi Västergård Campus Valla
Mottagn.stn Södra Campus Valla Olaus Magnus väg 46
Nova Olaus Magnus väg 27
Paviljong D huset Olaus Magnusväg
Peab Olaus Magnus väg 50
Studenthuset Campus Valla
Temahuset Campus Valla
Temahuset, garage Olaus Magnus väg
Terra Olaus Magnus väg 35-37
Terra Garage(Tvätthall) Campus Valla
TMC Campus Valla
Vallfarten Olaus Magnus väg 29
VTI Kallförråd Campus Valla
VTI Provvägshall Olaus Magnus väg 52
Zenit Campus Valla
Ångströmhuset Campus Valla