}

Aktuellt på Campus

Underhållsspolning av dagvattenbrunnar

Vi har påbörjat underhållsspolning och slamsugning av alla våra dagvattenbrunnar. Arbetet kommer att pågå under drygt en månad framöver. Vi gör detta regelbundet för att minimera risken för vatteninträngning i husen. Arbetet utförs av Spolpågarna som är underentreprenör till vår markentreprenör PEAB.

Aktuellt
Från: Måndag, 11 november 2019
Till: Onsdag, 11 december 2019

Kontakt

Ulf Luvö
Teknisk förvaltare

072 52 996 72
ulf.luvo@akademiskahus.se


Visa ytterligare händelser