Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Peter Nilsson
Drifttekniker

peter.nilsson@akademiskahus.se

Anna Mattsson
Fastighetsförvaltare
072 208 25 14
anna.mattsson@akademiskahus.se

Kåkenhus

Kortfakta

Adress: Bredgatan 33

Anl. nr: E0021001

Byggår: 1830

Kåkenhus byggdes när Norrköping utvecklades som industristad runt sekelskiftet, först för Bergsbro textilfabrik och senare för textilkoncernen YFA. Huset togs över av Akademiska Hus under 90-talet och en omfattande upprustning startade. Huset byggdes om till universitetsbyggnad för Linköpings universitet.Renoveringen hade fokus på att bevara husets kulturhistoriska värden och att möta framtidens krav på hållbarhet genom kloka lösningar.Huset är beläget vid strömmen i Norrköping och i husets källare står fortfarande vattenkraftverket kvar, som försåg fabriken med elektricitet under många år.