}

Höjd parkeringsavgift

Från den 1 september 2019 kommer avgiften på parkeringsplatser vid Örebro universitet att höjas till 20 respektive 10 kronor per dygn.

Kostnaden för att parkera på Campus Örebro har varit oförändrad i över 10 år, vilket kostnaden för snöröjning och vård av yttre miljö inte har varit. Därför är denna höjning nu nödvändig.

I samband med prishöjningen byts samtliga parkeringsautomater ut, vilket kommer att innebära en modernare och effektivare hantering med högre driftssäkerhet. Automaterna kommer att vara biljettlösa. Det går även att betala parkeringsavgiften via app (Q-Park). Möjlighet att köpa månadsbiljett via app kommer att finnas. Använd följande länk för att komma igång med appen: https://www.q-park.se/sv-se/om-q-park/mobilpark/

Taxa 1: Parkeringsplatser centrala campus
20 kronor/dygn eller 3 kr/tim
Alla dagar i veckan
Månadsbiljett 350 kr

Taxa 2: Parkeringsplatser östra campus (grusparkeringen)
10 kronor/dygn
Alla dagar i veckan
Månadsbiljett 175 kr

Aktuellt
Från: Onsdag, 11 september 2019
Till: Lördag, 30 november 2019

Kontakt

Klas Barkestam
Driftingenjör

070 529 23 69
klas.barkestam@akademiskahus.se


Visa ytterligare händelser