För mer information

Owe Flodin
Fastighetschef
070 573 23 70
owe.flodin@akademiskahus.se
Susanne Nordstedt
Fastighetsförvaltare
072 243 89 90
susanne.nordstedt@akademiskahus.se

Campus Örebro

Byggnad Adress
Biblioteket Fakultetsgatan 1
Bilbergska huset Fakultetsgatan 1
Entréhuset Fakultetsgatan 1
Forumhuset Fakultetsgatan 1
Gymnastikhuset Fakultetsgatan 1
Idrottsförrådet Fakultetsgatan 1
Idrottshallen Fakultetsgatan 1
Idrottsplats Fakultetsgatan 1
Kårhuset Fakultetsgatan 1
Långhuset Fakultetsgatan 1
Mark Campus Örebro
Musikhögskolan Fakultetsgatan 1
Prismahuset Fakultetsgatan 1
Röda paviljongen Fakultetsgatan 1
Teknikhuset Fakultetsgatan 1
Östra Mark Förråd Fakultetsgatan 1
Östra Mark, Mangårdsbyggnad Fakultetsgatan 1
Östra Mark, Västra flygeln Fakultetsgatan 3