För mer information

Johan Svahn
Fastighetsförvaltare
076 780 29 59
johan.svahn@akademiskahus.se
Lars Lundahl
Teknisk förvaltare
070 609 25 89
lars.lundahl@akademiskahus.se

Högskolan i Skövde

Götasalen Södra Trängallén 2C
Hus A Södra Trängallén 2B
Hus B Södra Trängallén 2A
Hus C Södra Trängallén 4
Hus G Högskolevägen 3
Kanslihuset Högskolevägen 1