För mer information

Lars Lundahl
Teknisk förvaltare
070 609 25 89
lars.lundahl@akademiskahus.se

Högskolan i Skövde

Byggnad Adress
Götasalen Södra Trängallén 2C
Hus A Södra Trängallén 2B
Hus B - Medborgarskolan Södra Trängallén 2A
Hus C - Nordic Wellness Södra Trängallén 4
Hus G Högskolevägen 3
Kanslihuset Högskolevägen 1